Zadania domowe na 27 stycznia 2018 r.
.

Zadania domowe na 27 stycznia 2018 r.

 

Klasa pierwsza
Ćw.1, s.11- zapisz w zeszycie
Elementarz - s.10-11- literką c
Klasa druga
Czytanka s.50, wyścig z czasem(pięknie czytam )powtórzyć wyznaczony fragment wiersza o porach roku
Ćw.4,s.18- przepisz do zeszytu
+ Bardzo proszę , by dzieci miały jakiś zegarek lub kalendarz  z zaznaczoną datą swoich urodzin.
Klasa trzecia
Nauczyć się poprawnie czytać wiersz pt "Krakowiaczek" (jest w zeszycie).
Poprawić dyktando.
Zeszyt ćwiczeń str 39 zad. 3.
.