Rada Rodziców
.

Rada Rodziców na rok szkolny 2021/2022 :

                             

Przewodnicząca :   Kinga Wadowska 

Sekretarz : Halina Wójcik 

Skarbnik : Beata Surowiec

 

Przewodnicząca trójki klasowej klasy I :  Jolanta Rębisz

Przewodnicząca trójki klasowej klasy II :  Iwona Gnatek

Przewodniczący trójki klasowej klasy III :  Mariusz Bukała

Przewodnicząca trójki klasowej klasy IV :  Ilona Bacior

Przewodnicząca trójki klasowej klasy V :  Halina Wójcik

Przewodnicząca trójki klasowej klasy VII :  Beata Surowiec

               

                

Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 :              

 

Przewodnicząca :   Kinga Wadowska

Zastępca : Alina Tendaj

Zastępca : Rymek Bartłomiej

 

Sekretarz : Halina Wójcik

Zastępca : Bęben Jolanta

Zastępca : Maciejak Sławomir

 

Skarbnik : Surowiec Beata

Zastępca : Niczyporowicz Katarzyna

Zastępca : Krubnik Katarzyna

                                 

    

 

 

.