Plan lekcji
.

Znalezione obrazy dla zapytania plan lekcji

                                                      2018 - 2019

 

 

 

                         Klasa „0”        od 14.30 do 16.30

                         Klasa „I”        od   8.10 do 11.15

                         Klasa „II”      od   8.10 do 11.15

                         Klasa „III”     od  11.20 do 14.25

                         Klasa „IV”     od   8.10 do 12.20

                         Klasa „V”       od  9.10 do 13.20

                         Klasa „VI”     od  11.15 do 15.30

                         Klasa „VII”   od  12.25 do 16.30

 

 

 

.