O szkole
.

O szkole

Uwzględniając potrzeby uczniów, których rodzice wracają do Polski, nasza szkoła pracuje na aktualnych programach obowiązujących w polskich placówkach oświatowych. Uczniowie uczą się i pracują z podręcznikami sprowadzanymi z Polski. Kadrę nauczycielska tworzą nauczyciele posiadający odpowiednie doświadczenie (wieloletni staż pracy w polskich szkołach we Francji) oraz kwalifikacje zgodne z polskim prawem oświatowym.Zajęcia odbywają się w soboty w Neuilly-sur-Marne.


Zapraszamy wszystkich rodziców, dla których ważne jest, by ich dzieci pięknie mówiły, czytały i pisały w języku polskim, by znały tradycję, kulturę i wielowiekową historię naszej ojczyzny , aby zapisali swe pociechy do Naszej Szkoły.

.