Przypomnienie dla Rodziców
.

!!!   U W A G A   !!!

Przypominamy że, jutro tj. 30 września upływa termin uregulowanie spraw związanych z zapisem dziecka do szkoły,  a w szczególności dostarczenie wymienionych niżej dokumentów tj:

- druk zapisu do stowarzyszenia,

- karta zapisu dziecka,

- jedno zdjęcie ucznia,

- druk potwierdzający zapoznanie się z Regulaminem Szkoły,

- kopie ubezpieczenia dziecka,

.