Zadania domowe na 14 pazdziernika 2017 r.
.

Zadania domowe na 14 pazdziernika 2017 r.

 

klasa "I" 
- elementarz - czytanka z literką  " i" i z literką "e"
- ćwiczenia: s.44 , dla chętnych s. 45
- bardzo proszę pomóc dziecku w nauce na pamięć fragmentu wiersza .dzieci uczą się jeszcze piosenki "alfabet" i innych wspólnych dla grupy wypowiedzi.
- termin  uroczystości  pasowania na ucznia przewidujemy na 18 .11- jest zatem bardzo mało czasu ;
próba 14.10 - samodzielna w zespole klasowym, 
próba 21.10- wspólna z innymi klasami
próba po jesiennej przerwie 11.11- wspólna 
 klasa "II"
- czytanka s. 48 
- ćwiczenia: nr 4- s.29
 klasa III
- Ćwiczenia z pomysłem str 20, 21, 22 i 23;
- Ćwiczenia dodatkowe "Piszę" str 40, 42 i 43
Bardzo prosimy o przyniesienie do szkoły niepotrzebnych już w domu piankowych puzzli na podłogę - są nam bardzo potrzebne , 
.