Zadania domowe na 7 października 2017 r.
.

                            Zadania domowe na 7 października 2017 r.

 

klasa I
- Nasz Elementarz , czytanka z literką "m" i "t",
- Zeszyt Ćwiczeńm, ćwiczenie 2, s.40 ( mam zrobione s.38-40)
 
klasa II
- Przeczytam- "Jak porozumiewają się zwierzęta ", potrafię opowiedzieć. 
- Zeszyt Ćwiczeń, ćwiczenie 1 i 2,  s.26 ,
 
klasa III
- Nasza Szkoła str 28 - 29,
- Zeszyt ćwiczeń str 16,
- Ułóż i zapisz w zeszycie przykłady 4 rodzajów zdań,
.