Plan zajęć na nowy rok szkolny 2018-2019
.

Plan zajęć na nowy rok szkolny 2018-2019

Klasa  0   od godz.  14.30 do 16.30

Klasa  1   od godz.    8.10 do 11.15

Klasa  2   od godz.    8.10 do 11.15

Klasa  3   od godz.  11.20  do  14.25

Klasa  4   od godz.    8.10  do  12.20

Klasa  5   od godz.    9.10  do 13.20

Klasa 6    od godz.  11.15  do 15.30

Klasa 7     od godz.  12.25  do  16.30

.